Wetenschappelijk Onderwijs inzake kindermishandeling voor Spoedeisende Hulp artsen

  • Homepage
  • Cursussen
  • Wetenschappelijk Onderwijs inzake kindermishandeling voor Spoedeisende Hulp artsen

Cursusinformatie

Introductie

De SpoedEisende Hulparts heeft een belangrijke rol in het vroeg signaleren van een vermoeden van fysieke- en andere vormen van kindermishandeling.
Ondanks de beste intenties wordt kindermishandeling nog steeds gemist. De signalering kan verbeterd worden door goede, aanvullende training, specifiek
gericht op de werksetting en behoeftes van de SEH-arts.

De WOKK-cursus voor kinderartsen van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen is een zeer succesvolle cursus in het herkennen van en het handelen
bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

De WOKK wordt inmiddels 10 jaar gegeven en is een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts geworden en is door vele SEH-artsen gevolgd.

Uit de evaluaties van de WOKK alsmede een enquête onder SEH-artsen en reacties uit het veld is duidelijk dat er behoefte is aan een vergelijkbare cursus
specifiek voor de SEH-arts.
Zo is de cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor SEH-artsen -  de WOKSEH - ontstaan.

De WOKSEH is een 2-daagse cursus, ontwikkeld door een werkgroep van inhoudsdeskundigen en experts in het medisch onderwijs en richt zich op kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om alle vormen van kindermishandeling te herkennen en vervolgens de juiste actie te ondernemen.
Voorafgaand aan de cursus dient het Medisch Handboek Kindermishandeling bestudeerd te worden. 
U moet hierbij rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie. 

Accreditatiepunten

ABAN: 12 punten

Cursusprijs 2018/2019

€ 900,-- exclusief cursusboek en overnachting, inclusief lunches en versnaperingen en diner op de eerste cursusdag

Cursusprogramma