WOKK

 
Introductie

De WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) -cursus concentreert zich op het herkennen van

en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De cursus is vooral bedoeld voor kinderartsen.
 

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

Diagnose van ‘mogelijke kindermishandeling’ stellen, dan wel met zekerheid stellen dat er zeker geen sprake is van kindermishandeling
Herkennen van signalen van lichamelijke kindermishandeling en verwaarlozing.
Voeren van een effectief gesprek met ouders van een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
Afnemen van een anamnese gericht op kindermishandeling en de differentiaal diagnose van kindermishandeling opstellen.
Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten.
Herkennen van seksueel misbruik en gedragsproblemen die erbij voor kunnen komen.
Beoordelen of advies van, of een melding aan, het AMK of andere instantie, geboden is.
Uitvoeren en beoordelen van lichamelijk onderzoek bij verdenking lichamelijke kindermishandeling.
Inschatten van het gedrag van het kind in combinatie met het vermoeden van kindermishandeling en het verloop van het gesprek.
Voeren van een effectief gesprek met een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
Herkennen van psychische gevolgen van kindermishandeling.
Omgaan met juridische zaken.
Adequaat gebruik van beeldvormend onderzoek bij vraagstelling kindermishandeling.
Rekening houden met cultuurverschillen en pedagogisch handelen.
Omgaan met agressie.
 

 
De cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Kinderartsen is een 2-daagse cursus.
Voor een programma klik hier.
 
 
Accreditatiepunten  2017
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing    : 12  
 
 
 
Cursusdata voorjaar 2018 (data onder voorbehoud van wijzigingen)

Cursusprijs € 900, excl. cursusboek en overnachting, incl. lunches en versnaperingen en
cursusdiner op de eerste cursusdag. 
 
do - vrij    11 en 12 januari
ma - di     16 en 17 april
ma - di     24 en 25 september
do - vrij     8 en  9 november
 
 
WOKSEH: cursus herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts
 

 

Introductie

 

De SpoedEisende Hulparts heeft een belangrijke rol in het vroeg signaleren van een vermoeden van fysieke- en andere vormen van kindermishandeling.

Ondanks de beste intenties wordt kindermishandeling nog steeds gemist. De signalering kan verbeterd worden door goede, aanvullende training, specifiek

gericht op de werksetting en behoeftes van de SEH-arts.

 

De WOKK-cursus voor kinderartsen van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen is een zeer succesvolle cursus in het herkennen van en het handelen

bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

De WOKK wordt inmiddels 10 jaar gegeven en is een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts geworden en is door vele SEH-artsen gevolgd.

Uit de evaluaties van de WOKK alsmede een enquête onder SEH-artsen en reacties uit het veld is duidelijk dat er behoefte is aan een vergelijkbare cursus

specifiek voor de SEH-arts.

Zo is de cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor SEH-artsen -  de WOKSEH - ontstaan.

 

De WOKSEH is een 2-daagse cursus, ontwikkeld door een werkgroep van inhoudsdeskundigen en experts in het medisch onderwijs.

De WOKSEH richt zich op kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om alle vormen van kindermishandeling te herkennen en vervolgens de

juiste acties te nemen.

 

 

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

·        - Herkennen van signalen van de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld en de juiste consequenties trekken

·        - Systematisch beschrijven en vastleggen van lichamelijk letsel

·        - Kennis van richtlijnen en protocollen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

·        - Bewustwording van eigen sterke en zwakke kanten, belemmeringen, en omgaan met emoties en dilemma’s bij kindermishandeling en huiselijk geweld

·       -  Inschatten of de toedracht van het letsel past bij het letsel en handelt daarnaar

·       -  Kennis over wanneer een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld door te verwijzen en/of te melden bij Veilig Thuis of steunpunt huiselijk geweld

·       -  Voeren van een effectief gesprek met ouders en met het kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed

·       -  Kennis van het juridische kader.

 

Doelgroep:

SEH artsen (io) , chirurgen (io),  Vertrouwensartsen 

 

Accreditatiepunten 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: in aanvraag  

 

Cursusdatum:

maandag en dinsdag 12 en 13 november 2018.

 

Cursusprijs:

€ 900, exclusief cursusboek en overnachting, inclusief lunches en versnaperingen en diner op de eerste cursusdag.

 

Inschrijven via www.sshk.nl. Ga naar inschrijven cursussen, vervolgens naar WOKK; hieronder vindt u de WOKSEH

 

Voor het cursusprogramma klik hier

 

 

 
WOKJA: cursus herkennen en omgaan met kindermishandeling voor Jeugdartsen
 

Introductie

 

De jeugdarts heeft een belangrijke rol in het vroeg signaleren van een vermoeden van verwaarlozing en andere vormen van kindermishandeling.

Ondanks de beste intenties wordt kindermishandeling nog steeds gemist. De signalering kan verbeterd worden door goede aanvullende training

specifiek afgestemd op de werksetting en behoeftes van de jeugdarts.

 

De WOKK-cursus voor kinderartsen van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen is een zeer succesvolle cursus in het herkennen van en het

handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling,

 

De WOKK wordt inmiddels 10 jaar gegeven en is een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts geworden.

Uit de evaluaties van de WOKK alsmede een enquête onder jeugdartsen en reacties uit het veld is duidelijk dat  er behoefte

is  aan een vergelijkbare cursus specifiek voor de jeugdarts.

Zo is de cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Jeugdartsen -  de WOKJA - ontstaan.

 

De WOKJA is een 2-daagse cursus, ontwikkeld door een werkgroep van inhoudsdeskundigen en experts in het medisch onderwijs.

 

De WOKJA richt zich op kennis, vaardigheden en competenties (integratie van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om alle vormen van kindermishandeling

te herkennen en vervolgens de juiste acties te nemen.

 

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

 

·       - Herkennen van signalen van de verschillende vormen van kindermishandeling en daaruit de juiste consequenties trekken.

·       - Voeren van een effectief gesprek met ouders en met het kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.

·       - Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten.

·       - Kennis van het juridische kader

·       - Rekening houden met cultuurverschillen en verschillen in pedagogisch handelen.

·       - Mogelijkheid tot inzetten van interventies bij preventie en aanpak van kindermishandeling en deze monitoren.

·       - Komen tot een overwogen risicoschatting bij een kind met in achtneming van de gezinssituatie.
 

Doelgroep:

Jeugdartsen (io), Artsen Maatschappij en Gezondheid (io), Vertrouwensartsen 

 

Accreditatiepunten 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: is aangevraagd

 

Cursusdatum:

donderdag en vrijdag 15 en 16 maart 2018

 

Cursusprijs:

€ 900, exclusief cursusboek en overnachting, inclusief lunches en versnaperingen en diner op de eerste cursusdag.

 

 
Voor het concept-cursusprogramma klik hier 
 
Inschrijven via www.sshk.nl  ga naar inschrijven cursussen, vervolgens naar WOKK; hieronder vindt u de WOKJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download
KNMG_Meldcode_sep2015-v2 stappenplan.pdf pdf-formaat | 346 KB

« Terug naar vorige pagina