Generic Instructor Course

Cursusinformatie

Introductie

Een tweedaagse intensieve didactische cursus waarin u wordt opgeleid tot instructeur voor een van de cursussen van de SHK ( bijvoorbeeld APLS®, EPALS®, NLS®, NALS, WOKK of PHPLS®).

Deelname aan deze cursus is alleen mogelijk voor genodigden die de betreffende cursus als provider reeds heeft gevolgd.

De GIC® is opgebouwd uit theoretische sessies onder leiding van een onderwijskundige en praktische oefeningen .
De cursus vereist ca. 10-15 uur voorbereiding en een zeer actieve deelname van de cursist.
Cursisten worden tijdens de cursus continu geëvalueerd aan de hand van een volledig open systeem.


Na het goed doorlopen van de de GIC verkrijgt de cursist de status van Instructor Candidate (IC). Vervolgens dient de IC twee keer mee te werken in de faculty van de desbetreffende cursus onder begeleiding van ervaren instructeurs, waarna men zich Instructeur kan noemen. 

Accreditatiepunten
Onderdeel Punten
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing 12
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 16
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 16
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V 16
Nederlandse Associatie Physician Assistants 12
Cursusprijs

Cursusdata   (onder voorbehoud van wijzigingen); 
cursusprijs m.i.v. 2024     € 1.045,00

Voor cursisten uit het buitenland geldt een andere cursusprijs en andere voorwaarden.

U kunt hierover contact opnemen met het cursusbureau