Newborn Advanced Life Support

Cursusinformatie

Introductie

De Newborn Life Support cursus is een succesvolle cursus die inmiddels 13 jaar gegeven wordt en een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts is geweest. Tijdens de evaluatie van deze cursussen bleek een groep professionals de behoefte te hebben in een meer geavanceerdere cursus die aandacht had voor ingewikkelder casuïstiek tijdens de opvang en ook voor de periode na de opvang, waarbij er aandacht is voor verdere stabilisatie van de pasgeborene.

Vervolgens gaf ook de onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde aan dat er meer behoefte in Nederland bestaat aan airway management technieken zoals intubatie en verzocht de cursusleiders om dit verder vorm te gaan geven.

Dit vormde voor de groep course directors van de NLS aanleiding om op basis van de reeds aanwezige inhoudelijke en onderwijskundige ervaring een tweedaagse cursus te ontwikkelen, die specifiek op de Nederlandse situatie betrekking heeft en waarbij de goede punten van vergelijkbare cursussen, zoals de PANSTAR (UK), STABLE (VS) en ARNI (UK) werden geïntegreerd. Dit heeft geleid tot de Newborn Advanced Life Support cursus. ( NALS)

Doelstellingen
  1. Het aanreiken van kennis en vaardigheden aan de kinderarts of neonatoloog om vitaal bedreigende aandoeningen van zuigelingen op competente wijze te herkennen en te behandelen en een eventueel transport voor te bereiden
  2. Het verbeteren van het functioneren van de kinderarts of neonatoloog in een multidisciplinair team
  3. Het verlenen van een geneeskundige zorg die gericht is op veiligheid van de patiënt
Doelgroepen

Kinderartsen, neonatologen, arts-assistenten in opleiding tot kinderarts en fellows neonatologie. Verder medisch specialisten die betrokken kunnen worden bij de opvang en stabilisatie van pasgeborenen, zoals anesthesiologen en gynaecologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Tevens ook gespecialiseerde verpleegkundigen zoals de verpleegkundige specialist en physician assistant neonatologie.

Toelatingscriteria
  1. De NLS provider cursus
  2. Indien deze cursus niet gevolgd is, dan wordt wel een instapniveau verwacht van de NLS providercursus.

Daarnaast dient er voldoende klinische ervaring te zijn in de vorm van regelmatige betrokkenheid bij de opvang en behandeling van pasgeborenen.

Voorafgaand aan de cursus dient de manual bestudeerd te worden. 
Voor de voorbereiding van de NALS cursus moet u rekenen op gemiddeld 8 - 10 uur studie.

De cursusprijs m.i.v. 2025 bedraagt € 1.095,00.

Dit is incl. lunches en versnaperingen.

 

Accreditatie
Onderdeel Punten
NVK 12
NVA 12
NVOG 12
NAPA 12
VSR 16
Bijlagen