Recertification Course

Cursusinformatie

Hercertificeren
Indien u uw APLS-/EPALS-"providerstatus" wilt vernieuwen en tegelijkertijd uw kennis en vaardigheid op gebied van spoedeisende geneeskunde bij kinderen wilt opfrissen en updaten, biedt de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen twee mogelijkheden:  
  1. opnieuw volgen van de gehele APLS® / EPALS® cursus, of
  2. volgen van de RCC (ReCertification Course), een generische herhalingscursus voor APLS®/EPALS® providers.
Let op: Dit dient u in principe te doen voordat uw certificaat verlopen is.
De RCC is een samenwerkingsproject tussen de SHK en de Advanced Life Support Group in Manchester, UK. De inhoud van de Nederlandse versie van de cursus is volledig aangepast aan de Nederlandse praktijk. 

De RCC duurt één dag van ongeveer tien lesuren, inclusief verplichte kandidatenevaluatie (testingstations). De cursus is gericht op de herkenning en eerste opvang van ernstig zieke en zwaargewonde kinderen alsmede kinderreanimatie in de engere zin van het woord. Naast een gering aantal lectures en vaardigheidsonderwijs wordt een groot deel van de cursustijd besteed aan scenario-onderwijs.

Je wordt als deelnemer geevalueerd d.m.v. continuous assessment gedurende de cursus.

 De faculty van deze cursus bestaat uit de meest ervaren APLS®/EPALS® instructeurs en iedere cursist krijgt één van deze instructeurs als mentor. 

De cursisten dienen vóór aanvang van de cursus de e-learning te doorlopen. Verwacht wordt dat deze vóór de cursus is doorgenomen. Daarnaast wordt verwacht dat de cursisten de vaardigheden, noodzakelijk voor basic life support bij kinderen en zuigelingen, beheersen. Geadviseerd wordt om BLS vóór de cursus in uw eigen ziekenhuis voldoende te oefenen.
Voor de voorbereiding van de RCC cursus moet u rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie.

Het niveau van de kandidatenevaluatie is in principe hetzelfde als dat bij de betreffende gewone APLS® cursus. 

De opzet van de cursus is u bekend maar de inhoud van de APLS® cursus is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. 

De herhalingscursus voor APLS® is een 1-daagse cursus.
U kunt maar éénmaal aan een RCC cursus deelnemen. Daarna dient de APLS -providercursus opnieuw gevolgd te worden .
Voor een cursusprogramma klik hier.
Accreditatiepunten
Onderdeel Punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 6
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen 6
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 6
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 6
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 6
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie 6
Nederlandse Vereniging voor Neurologie 6
Nederlandse Internisten Vereniging 6
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 8
Accreditatiebureau kwaliteitsregister V&V 8
Nederlandse Associatie Physician Assistants 6
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen 8
Cursusprijs
(M.i.v. 2025 cursusprijs € 695,00 excl. cursusboek, incl. lunch en versnaperingen)
(data onder voorbehoud van wijzigingen)
Bijlagen