Algemene leveringsvoorwaarden

  • Homepage
  • Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen.

De SHK hanteert de volgende voorwaarden voor de organisatie van onze cursussen:

Inschrijven
U dient zich in de database van de SHK te registreren waarna u zich kunt inschrijven voor een cursus. Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de Wet Persoonsregistratie behandeld. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst ( cursus). U kunt de privacyverklaring vinden op onze website: www.sshk.nl 

Algemeen
Annulering van een cursusinschrijving of verplaatsen van een cursusdatum kan schriftelijk via mail worden ingediend met inachtneming van de leveringsvoorwaarden en zal door een medewerker op het SHK cursusbureau worden beantwoord.

Financieel
De cursuskosten van de verschillende cursussen zijn inclusief administratiekosten, cursusmateriaal, lunches, koffie/thee, versnaperingen maar exclusief overnachting. Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Betalingsvoorwaarden
U kunt kiezen voor een betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken voor cursusaanvang te zijn voldaan.

Bedenktermijn
De bedenktijd na inschrijving is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken voor aanvang van de cursus annuleert, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Studiemateriaal
Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen zenden wij u ca. 6 weken voor de cursus per mail alle cursusinformatie toe. De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 weken teruggeboekt.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogramma en /of andere vastgelegde informatie blijven berusten bij de SHK of de derde van wie de SHK het recht heeft verkregen.