Algemene leveringsvoorwaarden

  • Homepage
  • Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen.

De SHK hanteert de volgende voorwaarden voor de organisatie van onze cursussen:

Inschrijven:
U dient zich op de website van de SHK te registreren.
Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en
conform de Wet Persoonsregistratie behandeld.
De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst (cursus).
U kunt de privacyverklaring vinden op onze website: www.sshk.nl

Algemeen
Annulering van een cursusinschrijving of verplaatsen van een cursusdatum kan schriftelijk via
mail worden ingediend met inachtneming van de leveringsvoorwaarden en zal door
een medewerker op het SHK cursusbureau worden beantwoord.
De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene
omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen
2 weken teruggeboekt.

Financieel
De cursuskosten van de verschillende cursussen zijn inclusief administratiekosten,
cursusmateriaal, lunches, koffie/thee, versnaperingen.
Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Betalingsvoorwaarden
Het cursusgeld dient bij inschrijving te worden voldaan via IDEAL.

Bedenktermijn
De bedenktijd na inschrijving is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Bij
annulering binnen 8 weken voor cursusaanvang, vindt er geen restitutie van het cursusgeld
plaats.

Studiemateriaal
Ca. 6 weken vóór de cursus wordt alle cursusinformatie gemaild. (Check ook de spambox!)

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen,
computerprogrammatuur, maatwerkprogramma en /of andere vastgelegde informatie blijven
berusten bij de SHK of de derde van wie de SHK het recht heeft verkregen.