Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Jeugdartsen

  • Homepage
  • Cursussen
  • Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Jeugdartsen

Cursusinformatie

Introductie

De jeugdarts heeft een belangrijke rol in het vroeg signaleren van een vermoeden van verwaarlozing en andere vormen van kindermishandeling. Ondanks de beste intenties wordt kindermishandeling nog steeds gemist. De signalering kan verbeterd worden door goede aanvullende training specifiek afgestemd op de werksetting en behoeftes van de jeugdarts.

De WOKK-cursus voor kinderartsen van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen is een zeer succesvolle cursus in het herkennen van en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling, De WOKK wordt inmiddels 10 jaar gegeven en is een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts geworden. Uit de evaluaties van de WOKK alsmede een enquête onder jeugdartsen en reacties uit het veld is duidelijk dat  er behoefte is  aan een vergelijkbare cursus specifiek voor de jeugdarts. Zo is de cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Jeugdartsen -  de WOKJA - ontstaan.

De WOKJA is een 2-daagse cursus, ontwikkeld door een werkgroep van inhoudsdeskundigen en experts in het medisch onderwijs. De WOKJA richt zich op kennis, vaardigheden en competenties (integratie van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om alle vormen van kindermishandeling te herkennen en vervolgens de juiste acties te nemen.

Voorafgaand aan de cursus dient het Medisch Handboek Kindermishandeling bestudeerd te worden. 
U moet hierbij rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie. 
Daarnaast dient een e-learning te worden doorlopen, hetgeen 4,5 uur zal beslaan.

 

Doelgroep

Jeugdartsen (io), Artsen Maatschappij en Gezondheid (io), Vertrouwensartsen.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

  • Herkennen van signalen van de verschillende vormen van kindermishandeling en daaruit de juiste consequenties trekken.
  • Voeren van een effectief gesprek met ouders en met het kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
  • Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten.
  • Kennis van het juridische kader
  • Rekening houden met cultuurverschillen en verschillen in pedagogisch handelen.
  • Mogelijkheid tot inzetten van interventies bij preventie en aanpak van kindermishandeling en deze monitoren.

Komen tot een overwogen risicoschatting bij een kind met in achtneming van de gezinssituatie.

Accreditatiepunten

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: is aangevraagd

Cursusprijs

M.i.v. 2024 kost de cursus € 1.045,00 exclusief cursusboek en overnachting, inclusief lunches en versnaperingen.