European Paediatric Advanced Life Support

Cursusinformatie

Introductie
De European Paediatric Advanced Life Support (EPALS®) cursus, ontwikkeld door de European Resuscitation Council, is een Europese cursus die gebruik maakt van door de ERC geaccordeerde protocollen voor de behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. 

De cursus volgt evenals de APLS®, de PHPLS® en de NLS®, de gestructureerde benadering van het ernstig zieke en gewonde kind en vormt daarom een belangrijke aanvulling op het bestaande cursusaanbod van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK). 

De EPALS® is  een twee-daagse cursus waarbij naast korte theoretische lessen, gebaseerd op de teksten van het boek, veel tijd wordt besteed aan praktische vaardigheden. Dit zijn die vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de herkenning van het ernstig zieke of gewonde kind, dan wel gebruikt kunnen worden bij de behandeling. Tevens is er de mogelijkheid alle theoretische kennis en de verworven vaardigheden te laten uitmonden in een gespeeld scenario waarbij de vaardigheden daadwerkelijk worden verricht. 

Ter voorbereiding op de cursus dient men het Nederlandse European Paediatric Advanced Life Support boek te bestuderen en een e-learning te doorlopen. 
Voor de voorbereiding van de EPALS cursus moet u rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie.
De theoretische kennis en vaardigheden worden getoetst door continue evaluatie.
 
Bij het succesvol afsluiten van de cursus ontvangt men een EPALS-certificaat  dat internationaal erkend wordt door de Resuscitation Council (UK).
Organisatie

Per cursus kunnen maximaal 24 kandidaten worden ingeschreven. De theoretische lessen zullen als groep worden gevolgd, doch de praktische vaardigheden in groepjes van maximaal 6 personen. 

De instructeurs zijn verpleegkundigen, paramedici en medisch specialisten met uitgebreide ervaring op het gebied van acute kindergeneeskunde. Zij zijn bovendien intensief didactisch geschoold. 

Doelgroep

Alle medische professionals die in hun werk te maken (kunnen) hebben met de medische herkenning en behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. Dit betreft dus o.a.:
artsen in opleiding tot specialist, artsen niet in opleiding tot specialist, nurse practitioners of physician assistants, verpleegkundigen werkzaam op een spoedeisende hulp afdeling, kinderafdeling, (kinder-) IC, geïnteresseerd medisch en paramedisch geschoold personeel en studenten Geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding.

 

Accreditatiepunten
Onderdeel Punten
Nederlandse Internisten Vereniging 12
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 12
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen 12
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 12
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 12
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 12
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie 12
Nederlandse Vereniging voor Neurologie 12
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 16
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V 16
Nederlandse Associatie Physician Assistants 12
Nederlandse Vereniging SHV 16
Cursusdata

Cursusprijs excl. cursusboek en overnachting, incl. lunches en versnaperingen m.i.v. 2023 € 875,00. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Bijlagen