European Paediatric Advanced Life Support

Cursusinformatie

Introductie

De European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) cursus, ontwikkeld door de European Resuscitation Council (ERC), is een interdisciplinaire cursus in de spoedeisende geneeskunde bij kinderen. In de cursus leert u het toepassen van de door de ERC en Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) geaccordeerde protocollen voor de behandeling van ernstig zieke en zwaargewonde kinderen. Daarnaast is er expliciet aandacht voor het samenwerken in teamverband.

De EPALS is een tweedaagse cursus waarin veel tijd wordt besteed aan het aanleren van praktische (technische en niet technische) vaardigheden en het toepassen daarvan gedurende verschillende simulaties die u uitvoert in teamverband. De vaardigheden die u aangeleerd krijgt, zijn noodzakelijk voor de herkenning en behandeling van het ernstig zieke of zwaargewonde kinderen.

Ter voorbereiding op de cursus dient u de in 2023 vernieuwde e-learning te doorlopen. Voor de voorbereiding van de EPALS-cursus moet u rekenen op gemiddeld 12 uur studie. 

De theoretische kennis en vaardigheden worden getoetst door middel van continue evaluatie. Er is geen toets aan het einde van de cursus.
 

Bij het succesvol afsluiten van de cursus ontvangt men een EPALS-certificaat dat internationaal erkend wordt door de ERC.

 

 

 

 

Organisatie

Per cursus kunnen maximaal 30 kandidaten worden ingeschreven. Deelname aan de cursus vraagt bij uitstek actieve participatie. De praktische vaardigheden en simulaties worden geoefend in groepen van maximaal 6 personen. 

De instructeurs zijn verpleegkundigen, paramedici en artsen met uitgebreide ervaring op het gebied van acute kindergeneeskunde. Zij zijn bovendien intensief didactisch geschoold. 

 

 

Doelgroep

Alle medische professionals die in hun werk te maken (kunnen) hebben met de herkenning en behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. Dit betreft dus o.a.:
Verpleegkundigen werkzaam op een spoedeisende hulp afdeling, kinderafdeling, (kinder-) IC, (bachelor) medische hulpverleners, artsen in opleiding tot specialist, artsen niet in opleiding tot specialist, nurse practitioners , physician assistants, ander geïnteresseerd medisch en paramedisch geschoold personeel en studenten geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding.

 

 

 

Accreditatiepunten
Onderdeel Punten
Nederlandse Internisten Vereniging 12
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 12
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen 12
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 12
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 12
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 12
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie 12
Nederlandse Vereniging voor Neurologie 12
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 16
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V 16
Nederlandse Associatie Physician Assistants 12
Nederlandse Vereniging SHV 16
Cursusdata

Cursusprijs excl. cursusboek en overnachting, incl. lunches en versnaperingen m.i.v. 2024 € 965,00. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Bijlagen