Over ons

In de spoedeisende kindergeneeskunde is probleemoplossend denken en handelen vereist. Het stabiliseren c.q. optimaliseren van de vitale functies is initieel belangrijker dan het stellen van een diagnose. Omdat de prognose van een eenmaal opgetreden circulatiestilstand bij een kind vrijwel infaust is, is herkenning en vroegtijdige behandeling van mogelijk respiratoir en circulatie falen van het allergrootste belang. Hierdoor kan de prognose van een levensbedreigende aandoening of trauma verbeterd worden. Dit concept vormt de kernboodschap van de “European Paediatric Advanced Life Support” (EPALS®) en de “Advanced Paediatric Life Support” (APLS®), “Pre Hospital Paediatric Life Support”( PHPLS® ) en New Born LIfe Support (NLS®) cursussen.

In 1998 is een samenwerkingsverband ontstaan bestaand uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie en de VVAA (het tegenwoordige O.S.G./V.V.A.A.) met als doel o.a. het organiseren en houden van PALS® en APLS® cursussen.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen welke gestart is op 3 april 1998 en ingeschreven is in het handelsregister te Tilburg onder nummer 18051859.

Vanaf november 2002 worden de cursussen gehouden in congrescentrum “De Poort van Riel” te Riel (bij Tilburg), waar ook het secretariaat is gehuisvest.

De Stichting telt  zes personeelsleden: Laura van der Have, manager, Marieke Milo en Hanneke Vernooy, secretaresses, Marloes Aarts, secretaresse/coördinatrice, Annemarie Verhoeven en Ingrid Luijkx, cursuscoördinatrices.