European Paediatric Advanced Life Support

Introductie:
De European Paediatric Advanced Life Support (EPALS®) cursus, ontwikkeld door de European Resuscitation Council, is een Europese cursus die gebruik maakt van door de ERC geaccordeerde protocollen voor de behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. 

De cursus volgt evenals de APLS®, de PHPLS® en de NLS®, de gestructureerde benadering van het ernstig zieke en gewonde kind en vormt daarom een belangrijke aanvulling op het bestaande cursusaanbod van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK).

De EPLS® is  een twee-daagse cursus waarbij naast korte theoretische lessen, gebaseerd op de teksten van het boek, veel tijd wordt besteed aan praktische vaardigheden. Dit zijn die vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de herkenning van het ernstig zieke of gewonde kind, dan wel gebruikt kunnen worden bij de behandeling. Tevens is er de mogelijkheid alle theoretische kennis en de verworven vaardigheden te laten uitmonden in een gespeeld scenario waarbij de vaardigheden daadwerkelijk worden verricht.

Ter voorbereiding op de cursus dient men het Nederlandse European Paediatric Life Support boek te bestuderen en een pre-test te maken.

De theoretische kennis en vaardigheden worden getoetst door respectievelijk een meerkeuze vragen toets, een basic life support toets en een scenario toets.
 
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en praktisch examen. Bij het succesvol afsluiten van de cursus ontvangt men een EPALS-certificaat  dat internationaal erkend wordt door de Resuscitation Council (UK) en een PBLS-certificaat.

Organisatie:
Per cursus kunnen maximaal 24 kandidaten worden ingeschreven. De theoretische lessen zullen als groep worden gevolgd, doch de praktische vaardigheden in groepjes van maximaal 6 personen.

De instructeurs zijn verpleegkundigen, paramedici en medisch specialisten met uitgebreide ervaring op het gebied van acute kindergeneeskunde. Zij zijn bovendien intensief didactisch geschoold.

Doelgroep:
Alle medische professionals die in hun werk te maken (kunnen) hebben met de medische herkenning en behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. Dit betreft dus o.a.:
artsen in opleiding tot specialist, artsen niet in opleiding tot specialist, nurse practitioners of physician assistants, verpleegkundigen werkzaam op een spoedeisende hulp afdeling, kinderafdeling, (kinder-) IC, geïnteresseerd medisch en paramedisch geschoold personeel en studenten Geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding.
 
Voor een cursusprogramma klik hier.
    
 
Accreditatiepunten                                                             2017
 
Nederlandse Internisten Vereniging                                 :           12                
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde             :           12                   
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen     :           12                     
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie                   :           12                      
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie                         :           12               
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde                          :           12                
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie                    :           12                
Nederlandse Vereniging voor Neurologie                          :           12                
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register   :           16                
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V                        :           16                
Nederlandse Associatie Physician Assistants                     :           12                
Nederlandse Vereniging SHV                                          :            16
 
 
 
 
Cursusdata 2018 (onder voorbehoud van wijzigingen):
Cursusprijs excl. cursusboek en overnachting,
incl. lunches en versnaperingen en cursusdiner op de 1e cursusdag € 850 
 
 
di - woe        30 en 31 januari
 
do - vrij         5  en   6 april
 
ma - di        17 en  18 september
 
di - woe      11 en   12 december  
  
 

Download

« Terug naar vorige pagina